Promocja - Parking Gratis

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Regulamin promocji – Parking  Gratisparking gratis

I. Postanowienia ogólne.

1.     Organizatorem Promocji „Parking gratis”, zwanej dalej Promocją, jest Agencja Turystyczna SUN&SAND TRAVEL Jakub Krasny z siedzib a w Krakowie ul Mackiewicza 25/13

2.     Promocja ma charakter ogólnopolski i trwa od 01 kwietnia 2014 do 30 września 2014.

3.     Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie biura przez cały czas trwania promocji.

4.     Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

5.     Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

II. Zasady promocji.

1.     W Promocji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne.

2.     Warunkiem udziału w Promocji jest zakup w siedzibie biura lub przez internet, wczasów / wyjazdu wypoczynkowego trwającego min. 7 dni z oferty dowolnego oferowanego przez biuro organizatora z wyłączeniem obozów i kolonii. Zakup wyjazdu wypoczynkowego oznacza podpisanie umowy uczestnictwa w czasie trwania promocji i całkowite jej opłacenie gotówką lub przelewem w terminach wyznaczonych przez organizatora

3.     Promocja jest organizowania w ramach działań marketingowych SUN&SAND TRAVEL, nie jest zależna od organizatorów z którymi SUN&SAND TRAVEL współpracuje i może być łączona z akcjami promocyjnymi poszczególnych organizatorów. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami organizowanymi przez SUN&SAND TRAVEL 

4.     W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Promocji, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

5.     Uczestnik - osoba zamawiająca wczasy / wyjazd wypoczynkowy - otrzyma upominek w postaci  parkingu gratis przy lotnisku w Krakowie, Katowicach i Warszawie do każdej rezerwacji na łączną kwotę powyżej 4000 zł

6.     Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych ani ich wyboru a także nie przysługuje prawo do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

III. Postanowienia końcowe.

1.     Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Promocji bez wcześniejszego poinformowania o tym Uczestników

3.     Uczestnicy Promocji są zobowiązane do osobistego odbioru nagrody w Biurze Sprzedaży SUN&SAND TRAVEL w Krakowie ul Mackiewicza 17 od poniedziałku do soboty w godzinach 10-20, po całkowitym opłaceniu rezerwacji.

4.     Uczestnik zobowiązany jest podać dane kierowcy i numery rejestracyjne samochodu w celu dokonania rezerwacji parkingu.

5.     Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.

6.     Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest Agencja Turystyczna SUN&SAND TRAVEL w Krakowie ul Mackiewicza 25/13. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie promocji pod nazwą "Parking gratis". Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

7.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

8.     Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Nowości

Zobacz więcej

Kontakt

Sun & Sand Travel
Ul. Mackiewicza 17
31-214 Kraków
509 616 940 Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
pon - sob 10:00 - 20:00
niedziela 10:00 - 17:00

tel. 12 341 52 02
Administratorem Państwa danych jest Biuro Podróży Sun & Sand Travel z siedzibą przy ul. Mackiewicza 17, 31-214 Kraków, które udostępnia Ci bezpośrednio usługę świadczoną w ramach tego serwisu. Dane przetwarzane będą w celu świadczenia na Twoją rzecz Usługi, dopasowania Usługi do Twoich zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Usługi tak, żeby spełniała Twoje oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach w celu marketingu produktów lub usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usługi na Twoją rzecz (tą umową jest regulamin, który akceptujesz korzystając z Usługi). Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Informacjach o przetwarzaniu danych osobowych