Artykuły

POLECASZ ZYSKUJESZ

Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

POLECANIE1

Promocja została przedłużona do 31.10.2016

UWAGA!. NAGRODY ZA POLECENIA NIE SUMUJĄ SIĘ. Za większą liczbę poleconych klientów SUN&SAND TRAVEL przewiduje indywidualne nagrody.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „POLECASZ ZYSKUJESZ”

 


1. Organizatorem Promocji „POLECASZ ZYSKUJESZ jest Jakub Krasny AGENCJA TURYSTYCZNA SUN&SAND TRAVEL ul Mackiewicza 17. 31-214 Kraków zwana dalej SUN&SAND TRAVEL
2. Promocja wchodzi w życie z dniem 01.11.2014r.
3. Uczestnik Promocji nabywa prawo do nagród poprzez dokonanie rezerwacji usług turystycznych w biurze SUN&SAND TRAVEL i polecanie biura innym osobom.
4. Za rezerwację biorącą udział w promocji uważa się usługę turystyczną dla minimum 2 osób na pobyt minimum 7 dni za kwotę minimum 4000 zł/rezerwację.
5. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.
6. Osobą dokonującą rezerwacji z polecenia nie może być osoba która dokonywała rezerwacji lub była uczestnikiem wyjazdu rezerwowanego za pośrednictwem SUN&SAND TRAVEL w przeszłości.
7. Osobą polecającą może być każda osoba dokonująca rezerwacji.
8. Warunkiem przystąpienia do programu jest dokonanie rezerwacji (zgodnie z punktem 4 regulaminu promocji), opłacenie jej i udział w imprezie turystycznej zarezerwowanej za pośrednictwem SUN&SAND TRAVEL oraz pisemne wyrażenie zgody przystąpienia do programu na formularzu dostępnym w biurze. Wymagane jest osobiste stawienie się w biurze.
9. Prawo do nagrody za polecenie klienta nabywa się z dniem zakończenia przez niego (osoba polecona) kompletnego wyjazdu oraz wyraźne powołanie się przy rezerwacji na osobę polecającą.
10. Za polecenie 1 nowego klienta otrzymujesz walizkę gratis. Za polecenie 2 nowych klientów otrzymujesz zestaw walizek gratis.
11. Każda osoba rezerwująca otrzymuje PARKING GRATIS przy lotnisku do rezerwacji.
12. Chęć odbioru nagrody należy zgłosić przed zakończeniem okresu trwania promocji. Nagrody należy odbierać w siedzibie SUN&SAND TRAVEL.
13. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane odbieranymi nagrodami obciążać będą uczestnika programu.
14. Klient nie ma również prawa do rekompensaty pieniężnej w zamian za nagrody i polecanych klientów.
15. SUN&SAND TRAVEL zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i zasad promocji. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie SUN&SAND TRAVEL. Biuro zastrzega sobie również możliwość indywidualnego uzgodnienia z klientem niewielkich odstępstw od niektórych punktów regulaminu.
16. Promocja obowiązuje do dnia 01.11.2016 z możliwością przedłużenia.

 

Nowości

Zobacz więcej

Kontakt

Sun & Sand Travel
Ul. Mackiewicza 17
31-214 Kraków
509 616 940 Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
pon - sob 10:00 - 20:00
niedziela 10:00 - 17:00

tel. 12 341 52 02
Administratorem Państwa danych jest Biuro Podróży Sun & Sand Travel z siedzibą przy ul. Mackiewicza 17, 31-214 Kraków, które udostępnia Ci bezpośrednio usługę świadczoną w ramach tego serwisu. Dane przetwarzane będą w celu świadczenia na Twoją rzecz Usługi, dopasowania Usługi do Twoich zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Usługi tak, żeby spełniała Twoje oczekiwania oraz, w niektórych sytuacjach w celu marketingu produktów lub usług Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usługi na Twoją rzecz (tą umową jest regulamin, który akceptujesz korzystając z Usługi). Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. podwykonawcy naszych usług elektronicznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Informacjach o przetwarzaniu danych osobowych